چهارشنبه, 23 خرداد 1397 22:15

ܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܦܚܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܦܚܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܦܚܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܪܢ ܘ ܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܠ ܝܣܘܪܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܐܘܦ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܐ ܘ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ . ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܗܘܐ 2 ܓܒܝܐ̈ ܘ ܥܠ ܩܣܬܐ ܐܢܢܩܝܐ̈ . ܙܪܝܦ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܝܢ ܝܘܣܝܣܝܝܘܠܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܘܦ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید