جمعه, 01 تیر 1397 14:46

ܦܘܬܚܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܘܦܟ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܦܘܬܚܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܘܦܟ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܦܘܬܚܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܐܘܦܟ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕ174 ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܘܦܟ ܕܝܠܗ ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܫܘܪܝܠܗ ܒܫܘܠܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܙ̇ܢ ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ . ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܗܘܐܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܘܝܢ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ.

ܒܝܙ̇ܢ ܙܢܓܢܗ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦܚܛܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܚܐܠܕ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܩܡ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܐܘܦܟ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘ ܚܒܪܐܗ ܐܰܚܪܝܐ̈ ܒܘܬ ܫܘܩܐ ( ܒܙܪ) ܕܢܦ̇ܛܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید