شنبه, 02 تیر 1397 14:33

ܡܚܝܕܬܐ ܕܥܒܕܝ ܘ ܨܕܪ

ܡܚܝܕܬܐ ܕܥܒܕܝ ܘ ܨܕܪ

ܡܚܝܕܬܐ ܕܥܒܕܝ ܘ ܨܕܪ

ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܒܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܐܠ ܢܨܪ ܘ ܡܘܩܬܕܐ ܨܕܪ ܡܗܕܝܢܐ ܕܙܘܥܐ ܕܨܕܪ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܣܥܪܘܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܡܚܝܕܬܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦ̇ܪܟܣܝܘܢ ܕܦܪܠܡܢ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܐܗܐ ܡܚܝܕܬܐ ܗܘܐܠܗ ܒܫܘܝܠܐ ܕܬܦܩܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ  ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܚܘܝܕܐ( ܦ̇ܪܟܣܝܘܢ) ܒܘܫܝܘܘܐ ܒܦܪܠܡܢ ܚܕܬܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܒܪܗܛܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܥܒܕܝ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܓܻܦ̇.ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ12 ܒܝܪܚܐ ܕܡܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید