دوشنبه, 18 تیر 1397 16:17

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ: ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢܥܡ ܟܠܝ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ: ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢܥܡ ܟܠܝ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ: ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢܥܡ ܟܠܝ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ

ܦܟܢ- ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܙܥܕܘܬܐ ܡܢ ܓܙܡܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܠܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܓܢܗ̇.

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܝܢ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܟܬܒܼܬܐ: ܓܙܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܢܐ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܒܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܐܡܪܐ ܝܢܐ ܕܫܕܪܝܬܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܥܡ ܟܠܝ ܓܙܡܝܬܐ̈ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید