چهارشنبه, 20 تیر 1397 11:31

ܢܫܪܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕ ܟܪܟܘܟ

ܢܫܪܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕ ܟܪܟܘܟ

ܢܫܪܬܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕ ܟܪܟܘܟ

ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܒܥܪܩ ܡܘܚܒܪܘܢ̈: ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܕܕܐܥܫ ܥܠ ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܟܪܟܘܟ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 2 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܐܝܬ 4 ܕܪܒܢܐ̈.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܥܪܩ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܬܢܟ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܕܝܣ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܟܪܟܘܟ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید