جمعه, 22 تیر 1397 22:29

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܠܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ  ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܦܐܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܪܘܫܡܐܝܬ . ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܝܗܘܐ ܡܫܘܪܪܬܐ ܪܘܫܡܝܐܬ ܒܝܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕ ܓܒܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܗܘܐ ܕܗܠ ܐܕܝܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܫܘܩ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܘ ܥܪܒܣܬܢ ܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢ ܐܗܐ ܦܠܛܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید