سه شنبه, 26 تیر 1397 10:59

ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܪܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ .

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܗܘ ܒܡܚܒܪܬܐ ܕܛܒܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܡܙܝܕܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܘܗ ܒܕܒܼܩܐ ܝܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܘ ܠܙܡ ܩܐ 2 ܡܠܝܘܢ ܥܡܪܢܐ̈  ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܓܙܡܢܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕܓܼܙܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܨܒܝܐ̈.

 ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ 11 ܫܢܐ̈ ܩܡ ܐܕܝܐ ܫܘܪܝܠܗ ܠܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܐܗܐ ܡܗܨܪܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܟܘܬܪܐ ܗܠ ܐܕܝܘܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید