یکشنبه, 31 تیر 1397 18:40

ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܒܣܘܪܝܐ

ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܒܣܘܪܝܐ

ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܒܣܘܪܝܐ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ( ܐܝܪܢܐ) ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ 2 ܦܗܒܐܕ ܢܦܠܘܢ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܐܢܐ 2 ܦܗܒܐܕ ܕܩܘܪܒܢܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܗܡܝܡܡ ܡܢ ܩܡ ܢܫܪܬܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܢܦܠܐ. ܐܝܢܬܪ ܦܟܣ ܡܚܒܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܻܘ ܚܕ ܙܝܢܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܐ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܝܥܕܝܬܐ ܝܠܗ̇.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید