سه شنبه, 16 مرداد 1397 19:00

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

 ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܚܝܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܐ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܚܕ ܦܠܫܐ ܪܘܚܝܐ

ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܢܒܫܒܐ 7 ܒܐܘܬ  ܓܙܡܠܗ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈  ܕܠܐ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܬܓܪܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܦܠܛܐ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܢܗ. ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܩܢܘܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܗܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید