سه شنبه, 16 مرداد 1397 19:02

ܡܘܣܟܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܣܟܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܣܟܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

 ܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܣܢܕܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܗܘܝ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.

ܬܪܡܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܢܒܫܒܐ 7 ܒܐܘܬ  ܓܙܡܠܗ ܕܐܢܝ ܦܪܨܘܦܐ ܘ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈  ܕܠܐ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܬܓܪܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܐܝܪܢ  ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܦܠܛܐ ܚܝܠܢܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܓܢܗ. ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܓܙܡܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ 3 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܘ ܦܪܢܣܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕ5+1 ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܣܗܡܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈  ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܩܢܘܢܐ ܕܟܘܬܫܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܗܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید