جمعه, 19 مرداد 1397 14:08

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܟܪܠܘܣ ܗܬܝܘܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܥܡ ܡܚܒܪܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܦܠܚܢܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܝܪܬܐ ܩܐ ܐܙ̇ܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܒܪܓܻܐ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܒܟܠܝ ܓܓܼܠܐ ܕܕܝܗ ܘ ܒܝܕ ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܣܢܕܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܫܘܝܐ ܥܡ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܚܒܪܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܠܐܒ ܫܪܬ ܥܡ ܐܝܪܢ ܩܐ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܬܒܼܠܗ ܫܪܬ.

ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ

ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ 2 ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܐܠ- ܡܨܠܘܒ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܻܘܦ̇ ܕܝܡܢ

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ

ܦ̇ܪܗܢ ܗܐܟ ܡܠܠܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید