شنبه, 27 مرداد 1397 12:09

ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ

ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܙܝܐ ܚܕ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܟܻܡ ܚܕܬܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ . ܐܡܝܪ ܣܪܬܝܦ ܟܝܘܡܪܣ ܗܝܕܪܝ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܒܪܙܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܫܘܪܟܠܗ ܒܐܗܐ ܚܘܪܙܐ  . ܟܢܘܫܝܐ ܥܗܝܕܐ ܝܗܘܐ ܡܚܘܝܕܐ ܥܡ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ . ܐܗܐ ܗܡܝܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܘܦ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 27 ܒܡܘܪܕܕ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید