شنبه, 27 مرداد 1397 19:00

ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܩܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܠܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܩܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܠܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܩܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܒܨܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܠܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

 ܒܝܬ - ܕܝܢܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܐܙܕܘܬܐ ܕܩܫܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ 26 ܒܡܘܪܕܕ ܗܘܐܠܠܗ ܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܓܙܡܠܗ ܕܐܢ ܬܘܪܟܝܐ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܐܗܐ ܦܠܘܛܝܩܐ  ܒܕ ܦܝܫܝ ܡܘܙܝܕܐ ܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܩܘܒܠܐ ܠܓܢܗܐ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܚܕ ܟܗܢܐ ܐܡܪܟܝܐ ܕܒܩܐܡ ܝܠܗ ܒܒܝܬ - ܐܣܝܪܐ ܒܬܘܪܟܝܐ ܘ ܛܠܒܠܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܐܗܐ ܩܫܐ ܗܘܐ ܐܙܕ. ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܬ- ܩܒܠܢܬܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ. ܐܢܕܪܘ ܓܻܢܣܘܢ ܝܠܗ ܚܕ ܟܗܢܐ ܐܡܪܟܝܐ ܕܒܐܡܪܟܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ  ܒܓܢܗܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܓܻܣܘܣܘܬܐ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܦ̇ܬܗ ܐܠܠܗ ܓܘܠܢ.

دادگاه عالی ترکیه برای سومین بار درخواست تجدیدنظر «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی برای آزادی از حبس خانگی را رد کرد.

این کشیش آمریکایی که دستگیری‌اش روابط میان آنکارا و واشنگتن را تیره و تار کرده است در اکتبر ۲۰۱۶ به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام علیه رجب طیب اردوغان دستگیر شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید