دوشنبه, 19 شهریور 1397 10:13

ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܦܪܝܣ- 7 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܦܪܝܣ- 7 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܒܣܟܢܬܐ ܒܦܪܝܣ- 7 ܓܢܬܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܣܟܢܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܦܪܝܣ ܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ 7 ܕܪܒܢܐ̈. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚܐ ܕܦܪܝܣ.4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܨܦܝ ܘ 2 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܡܢ ܕܪܒܢܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܪܝܬܫ. ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܫܪܝܐ ܝܢܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ. ܦܪܨܘܦܐ ܢܫܪܢܐ ܙܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܝܕ ܦܘܠܝܣ. ܗܠܡ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܬܐ ܒܘܗܪܢܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܝܢ ܠܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید