جمعه, 23 شهریور 1397 17:47

ܬܪܡܦ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܟܪܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

ܬܪܡܦ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܟܪܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

ܬܪܡܦ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܟܪܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

 

ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܚܒܪܐ ܕܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܓܻܐܢ ܟܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ.

 ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܪܣܬܐ ܕܚܕ ܛܒܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܕܙܪܝܦ ܘ ܟܪܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید