جمعه, 23 شهریور 1397 17:54

ܚܒܪܐ: ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈) ܒܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ

ܚܒܪܐ: ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈) ܒܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ

ܚܒܪܐ: ܐܡܪܟܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈) ܒܣܘܪܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ

ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܧܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܫܓܼܘܫܐ̈ ( ܪܒ - ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ) ܗܘܐܝܠܗ ܡܢܘܪ ܓܝܣܝܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܡܢܘܪ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ. ܐܗܐ ܩܐ ܓܗܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܦܪܝܣܐ ܚܕ ܚܒܪܐ ܒܘܬ ܡܢܘܪ ܡܚܘܝܕܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬ( ܫܓܼܘܫܐ̈).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید