دوشنبه, 26 شهریور 1397 09:38

ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ̇ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܝܘܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܕܟܡܐ ܫܪܬܐ̈ ܘ ܗܠ ܟܡܐ ܝܪܚܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܕܐܢ ܐܢܐ̈ ܫܪܬܐ̈ ܠܐ ܦܝܫܝ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܕ ܦܠܛ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید