چهارشنبه, 28 شهریور 1397 18:45

ܠܐ ܟܻܝܕܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܡܟ ܟܝܢ

ܠܐ ܟܻܝܕܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܡܟ ܟܝܢ

ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܟܻܝܕܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܣܢܬܘܪ ܡܟ ܟܝܢ ܚܕ ܡܢ ܣܢܬܘܪ ܡܫܡܗܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

ܓܻܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܣܢܬܘܪ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܢܝܚܠܗ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܐ ܕܣܪܬܢ ܡܘܢܝܚܠܗ ܒܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܕܐܝܬܗܘܠܗ 81 ܫܢܐ̈.ܓܻܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܝܗܘܐ ܡܢ ܣܢܬܘܪ ܕܝܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید