یکشنبه, 01 مهر 1397 09:47

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ

ܐܕܝܘܡ ܝܘܐ ܚܕ ܒܝܪܚܐ ܕܘܗܪ 1397 ܘ ܝܘܡܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܪܝܢ ܘ ܡܚܝܬܐ .

 ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܘ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܪܫܝܬܐ ܙܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ .  ܫܢܰܬܐ ܕ98-97 ܡܘܪܝܫܐ ܕܐܕܝܘܡ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܡܠܝܘܢ ܝܠܘܦܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید