سه شنبه, 03 مهر 1397 11:04

ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ

ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ

ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ

ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ 6 ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܢܐ̈ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܙܐ ܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܩܘܘܡܐ ܒܒܛܘܡܝܐ ܓܙܪܬܐ ܕܟܪܝܡܗ ܒܫܢܰܬܐ ܕ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید