یکشنبه, 15 مهر 1397 10:12

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܙܪܝܦ̇ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܚܙܘܩܝܐ ܕ 2 ܫܒܬܐ̈ ܥܒܼܪܗ ܠܬܪܢ. ܙܪܝܦ̈ ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 23 ܒܝܪܚܐ ܕܣܦ̇ܬܡܒܪ ܥܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܚܙܘܩܝܐ ܠܢܝܝܘܪܟ ܕܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ73 ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ .

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܐܠܠܗ̇ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈  ܘ ܫܘܪܟܠܗ ܒܟܢܘܫܝܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܘ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܙܐ ܥܡ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܘ ܦܪܣܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܐܢܢܩܝܐ ܝܗܘܐ ܝܬܒܼܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕ4+1 ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید