یکشنبه, 15 مهر 1397 12:06

CFT-ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

CFT-ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܗܘܐ 143 ܩܝܘܡܐ ܘ 120 ܩܝܘܡܐ ܙܐ ܝܗܘܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ . ܢܝܫܐ ܡܢ ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܗܐ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ21 ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ ܕ2000 ܒܦܠܪܡܘ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ  ܝܠܗ ܡܙܝܕܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܡܪܐ ܕܪܐܙܐ ܒܬܒܼܝܠ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید