یکشنبه, 15 مهر 1397 12:18

ܣܗܕܘܬܐ ܕܩܪܘܬܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܩܪܘܬܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܩܪܘܬܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܓܼܙܗ

ܓܘܕܐ ܕܣܗܕܐ ܥܙܕܝܢ ܩܣܡ ܦܥܘܐ ܓܝܣܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܚܕ ܡܢ ܩܪܘܬܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܙܘܥܐ. ܐܗܐ ܓܘܕܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܗܣܢ ܢܥܝܡ ܥܒܕ ܐܠ ܨܠܗ 31 ܫܢܐ ܡܢ ܥܡܪܢܐ ܕܓܼܙܗ ܕܝܗܘܐ ܕܪܒܢܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید