دوشنبه, 16 مهر 1397 09:34

ܡܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܡܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܡܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ

ܒܥܠܬܐ ܕܦܩܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܻܝܬܐ ܕܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ̈ 3 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ. ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܝܗܒܼܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܪܩ . ܦܩܝܬܐ ܝܗܘܐܒܚܕܐ ܫܘܩܐ  ܬܓܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܐܒܘ ܕܫܝܪ ܒܬܝܡܢܐ ܕܒܓܼܕܕ 2 ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ 2 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܪܘܒܢܘܢ̈. ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܕ ܦܩܝܬܐ ܙܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܥܠܗ ܒܓܪܒܝܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ 2 ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܪܘܒܢܘܢ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید