چهارشنبه, 25 مهر 1397 11:31

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܝܪܐ ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܝܪܐ ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ  ܕܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܡܗܝܪܐ ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ  ܕܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ

ܚܕ ܟܢܫܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ ܘ ܡܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܬܪܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ. ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܒܚܒܼܫܐ ܝܘܗܐ ܡܢ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܥܠܡܝܐ݁݀ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ  ܕܝܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܦܪܨܘܦܐ ܓܘܒܝܐ ܒܒܝܬ- ܨܘܒܐ ܕܐܬܪܐ .

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید