چهارشنبه, 25 مهر 1397 11:36

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܝܢܐ ܥܠ ܓܼܙܗ

ܒܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ. ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܥܗ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܦ̇ܗ ܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܗܘܐܠܗ ܣܗܕܐ ܘ ܕܘܪܢܘܢ̈ 3 ܓܢܬܐ̈. ܓܘܕܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܒܕ ܝܗܒܼܝ ܟܘܬܪܐ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܥܠ ܢܨܝܚܘܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید