پنج شنبه, 26 مهر 1397 09:41

ܪܘܣܝܐ: ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܪܘܣܝܐ: ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܪܘܣܝܐ: ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܥܡܠܐܝܬ ܠܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܡܒܨܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܡܝܬܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܗܕܡܐ ܕܐܘܦܟ.

 ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܣܝܡ ܐܘܪܫܟܝܢ ܝܗܘܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܣܘܟܻܝ .

 ܡܢ ܦܠܛܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ ܙܝܢܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ  ܘ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܐܗܐ ܟܡܝܘܬܐ ܗܘܝܐ 100 ܕܘܠܪ ܙܐ ܘ ܝܢ ܒܘܫ ܥܠܠ. ܘܙܝܪܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܐܘܦ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܓܢܗ ܩܐ ܬܪܡܦ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܩܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید