شنبه, 28 مهر 1397 11:25

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܘܦܟ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢܬܝܢܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܘܦܟ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢܬܝܢܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܪܘܝܬܪܙ: ܐܘܦܟ ܠܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܡܢܬܝܢܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܘܦܟ  ܒܚܕܐ ܐܫܛܪܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܒܘܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܓܢܗ.

  ܪܘܝܬܪܙ ܒܐܗܐ ܝܣܘܪܐ ܟܬܒܼܠܗ̇ : ܐܘܦܟ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܪܚܐ ܕܐܘܟܬܘܒܪ ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܕܗܘܝ ܡܙܝܕܢܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܘ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܘ ܒܗܘ ܙܘܢܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܗܒܼܠܗ ܩܘܠܐ ܕܡܡܠܝܬܐ ܕܒܨܪܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܝܢܐ ܒܩܐܡ ܡܢ ܒܬܰܪ ܥܒܼܪܬܐ ܕ4 ܝܪܚܐ ܡܢܝܢܐ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܝܠܗ ܗܘܝܐ ܡܢܬܝܢܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ. ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܗܐ ܙܘܢܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܥܠ ܗܝ ܡܙܝܕܬܐ ܟܻܡ ܓܘܪܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܘ ܟܘܒܼܝܬ ܘ ܐܡܪܬ ܙܐ ܡܘܙܝܕܐ ܝܢܐ ܒܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܓܢܗ ܐܝܢܐ ܥܡ ܟܠܝ ܐܢܐ̈ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܟܻܬܒܼܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܕܪܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܐܘܦܟ  ܒܚܕܐ ܐܫܛܪܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܙܒܘܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܓܢܗ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید