یکشنبه, 29 مهر 1397 11:23

ܪܘܗܢܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ 4 ܘܙܝܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܦܪܠܡܢ

ܪܘܗܢܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ 4 ܘܙܝܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܦܪܠܡܢ

ܪܘܗܢܝ ܡܘܥܕܝܠܗ ܠ 4 ܘܙܝܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܦܪܠܡܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ܆ܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ 4 ܘܙܝܪܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܫܚܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܒܝܬ - ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܨܢܥܐ ܘ ܡܥܕܢ - ܐܘܪܚܐ ܘ ܡܕܝܢܝܘܬܐ - ܦܠܚܢܐ ܘ ܪܗܬܘܬܐ ܫܘܬܐܦܝܬܐ . ܐܗܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܬܐ ܒܝܕ ܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ. ܐܢܐ̈ 4 ܓܢܬܐ̈ ܝܢܐ ܡܘܗܡܕ ܐܣܠܡܝ  ܦ̇ܪܗܕ ܕܙ̇ ܦܣܢܕ  ܡܘܗܡܕ ܫܪܝܥܬ ܡܕܪܝ ܘ ܪܙܐ ܪܗܡܢܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید