سه شنبه, 01 آبان 1397 10:30

ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܬܪܡܦ ܡܢ ܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܝܘܢ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ.ܬܪܡܦ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘ ܐܣ ܐܝ ܬܘ ܕܝ ܗܡܙܘܡܐ ܝܗܘܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܘܩܘܒܼܠܘܬܐ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫܐ ܕܡܘܬܐ ܕܓܻܡܐܠ ܚܫܩܟܷܝ ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید