چهارشنبه, 16 آبان 1397 20:37

ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܕܡܘܟܪܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܡܚܒܢܐ ܕܬܪܡܦ ( ܓܻܘܡܗܘܪܝ) ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ

ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܕܡܘܟܪܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܡܚܒܢܐ ܕܬܪܡܦ ( ܓܻܘܡܗܘܪܝ) ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ

ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܕܡܘܟܪܬܐ ܒܦܪ̈ܫܝܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܘ ܡܚܒܢܐ ܕܬܪܡܦ ( ܓܻܘܡܗܘܪܝ) ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ

ܓܒܐ ܕܕܡܘܟܪܬ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܐܠܗ ܩܪܡܢܬܐ ܘ ܩܢܝܠܗ ܠܒܘܫܝܘܘܐ ܕܟܘܪܣܝܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܠܡܢ. ܐܗܐ ܢܨܝܚܘܬܐ ܝܗܘܐ ܒܙܝܢܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ 2 ܫܢܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܓܒܐ ܕܓܻܡܘܗܘܪܝ ܡܘܢܬܝܠܗ ܠܢܪܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܗܘܐ ܩܪܡܢܐ ܕܐܢܐ̈ ܦܪܫܝܬܐ̈.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید