پنج شنبه, 17 آبان 1397 20:51

ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ- 13 ܡܘܬܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ- 13 ܡܘܬܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ- 13 ܡܘܬܢܐ̈

 

ܣܦܪ- ܝܘܡܐ ܕܠܘܣ ܐܢܓܻܠܣ ܬܝܡܙ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܕܙܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܠܝܦ̇ܘܪܢܝܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕ13 ܓܢܬܐ̈ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܢ ܡܘܬܢܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܠܗ ܚܕ ܦܘܠܝܣ ܙܐ

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید