پنج شنبه, 17 آبان 1397 21:03

ܐܠܡܢ- ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܓܙܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܐܠܡܢ- ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܓܙܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܐܠܡܢ- ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܓܙܡܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܝܟܘ ܡܐܣ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܡܫܪܪܬܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ) ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܡܥܒܼܕܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ  ܝܢܐ̈ ܓܙܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید