شنبه, 26 آبان 1397 12:23

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

ܒܪܗܡ ܨܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ. ܨܠܗ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ. ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ  ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید