شنبه, 26 آبان 1397 12:36

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܟܪܟܘܟ.

 ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܝܠܗ ܒܪܗܛܐ ܩܕܰܡܝܐ.

 ܥܪܩ ܒܡܦܪܝܬܐ ܕ4.5 ܡܠܝܘܢ ܒܘܫܟܐ ܒܝܘܡܐ ܝܠܗ ܡܦܪܝܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܐܘܦܟ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید