دوشنبه, 28 آبان 1397 11:39

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܥܒܼܪܗ ܠܬܗܪܢ ܘ ܥܡ ܕܝܗ ܐܝܬ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ.

 ܓܻܪܡܝ ܗܢܬܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܫܘܩ ܡܢ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܥܠܝ ܫܡܚܢܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܕܐܝܪܢ . ܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝ ܠܚܪܘܢܐ̈ ܕܩܣܬܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܢܝܬܐ - ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ)..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید