دوشنبه, 28 آبان 1397 11:55

ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ

ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ

ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ

ܘܠܝܕ ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܗܘܐܠܗ ܐܙܓܕܐ ܚܕܬܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܠܒܢܢ ܡܢ ܒܬܰܪ 8 ܝܪܚܐ . ܐܠ ܒܘܚܪܝ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܝܗܘܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܒܝܬ- ܐܙܓܕܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܒܝܪܘܬ.

ܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܠܒܢܢ ܒܚܕ ܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܕܥܒܪܪ ܠܐ ܝܗܘܐ ܛܒܼܐ ܘ ܡܠܝܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܫܓܼܘܫܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید