شنبه, 17 آذر 1397 11:39

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕ 6 ܐܬܪܘܬܐ̈- ܫܒܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕ 6 ܐܬܪܘܬܐ̈- ܫܒܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕ 6 ܐܬܪܘܬܐ̈- ܫܒܬܐ ܒܬܗܪܢ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܓܒܪܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ  ܐܦܩܢܣܬܢ  ܦܟܣܬܢ  ܬܘܪܟܝܐ  ܟܻܝܢ ܘ ܪܘܣܝܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܬܪܝܢܐ ܕܒܝܐ ܦܪܠܡܢ ܕ 6 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܐ ܒܬܗܪܢ . ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܗܐ ܓܗܐ ܒܐܝܪܢ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید