شنبه, 17 آذر 1397 11:44

ܙܢܓܢܗ: ܥܡ ܟܠܝ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܘܦܟ ܦܝܫܠܗ ܡܘܒܨܪܐ

ܙܢܓܢܗ: ܥܡ ܟܠܝ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܘܦܟ ܦܝܫܠܗ ܡܘܒܨܪܐ

ܙܢܓܢܗ: ܥܡ ܟܠܝ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܘܦܟ ܦܝܫܠܗ ܡܘܒܨܪܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܦܪܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ (ܐܘܦܟ) ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܚܕܟܡܐ ܩܣܬܐ ܒܬܰܪ ܦܪܕܐ ܡܘܒܨܪܗ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܝܘܡܝܬܐ . ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܐܝܪܢ ܙܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܒܨܪܬܐ ܡܢ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܕ ܡܒܨܪܝ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܗܝ ܙܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܚܘܬ ܬܚܪܡܬܐ.

 ܗܕܡܐ ܕܐܘܦܟ ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܡܦܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܝܘܡܐܝܬ 800 ܐܠܦܐ ܒܘܫܟܐ ܡܒܨܪܝܠܗ ܐܝܢܐ ܐܝܪܢ ܘܢܙܘܥܠܐ ܘ ܠܝܒܝ ܠܐ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܬܚܘܬ ܐܗܐ ܨܕܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید