سه شنبه, 20 آذر 1397 10:26

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܥܪܒܣܬܢ. ܕܝܠܝ ܡܝܠ ܟܬܒܼܾ̈ܠܗ̇: ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܐܣܠܘܘܟܝ ܒܝܕ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ.

 ܡܟܪܘܢ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܕܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܓܕܫܐ ܕܡܘܬܐ ܕܩܫܩܟܻܝ  .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید