چهارشنبه, 21 آذر 1397 19:50

ܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܠܗ̇ ܠܒܪܓܻܐܡ

ܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܠܗ̇ ܠܒܪܓܻܐܡ

ܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܠܗ̇ ܠܒܪܓܻܐܡ

ܐܕܝܘܡ ܗܕܡܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܠܗ̇ܘܢ ܠܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ.

 

.

ܐܕܝܘܡ ܗܕܡܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܣܢܕܠܗ̇ܘܢ ܠܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘܣܢܕܬܐ ܟܡܠܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید