چهارشنبه, 19 دی 1397 11:03

ܙܪܝܦ̇ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܕܗܘܝ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬ̈ܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܙܪܝܦ̇ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ ܕܗܘܝ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬ̈ܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܙܪܝܦ̇ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܗܒܼܝ  ܕܗܘܝ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬ̈ܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܆ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕܟܡܐ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܥܕ ܕܝܢܐ̈ ܒܘܬ ܫܠܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید