چهارشنبه, 19 دی 1397 13:09

ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ

ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ

ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܦܩܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܒܕܗܠܝ ܢܘ  ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܝܪܘܦ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܩܐ ܝܣܘܪܐ̈ ܙܘܙܢܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܐܝܢܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܕܝܗ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܕܒܼܩܢܬܐ ܥܡ ܣܦܪܬܐ ܕܕܝܢ . ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܚܢܢ̈ ܡܚܦܘܛܐ ܝܘܚ̈  ܡܙܝܕܚ ܠܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܢ ܥܡ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܐܘܪܚܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܝܠܗ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܫܪܝܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܪܢ ܡܐܟ ܟܻܝܢ  ܘ ܪܘܣܝܐ. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید