پنج شنبه, 20 دی 1397 11:56

ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ  ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܝܫ  ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܨܦ̇ܗܐܢ

ܪܙܡܝܫ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܗܘܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܘܠܝܬ ܕ97 ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܨܦ̇ܗܐܢ ܫܘܪܝܠܗ̇.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید