شنبه, 22 دی 1397 11:45

ܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ

ܕܗܠܝ ܢܘ- ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܗܢܕ ܡܘܚܒܪܗ ܓܻܕ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܕ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܡܥܒܼܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕܣܢܝܩܘܝܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ.

 ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕܗܢܕ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܗܠܝ ܢܘ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܝܩܕܢܐ ܒܐܬܪܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ̇ ܥܡ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈.  ܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܡܥܦ̇ܝܬ ܩܐ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܕܚܕ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܝܗܘܐ ܗܬܪܐ ܕܗܢܕ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید