شنبه, 22 دی 1397 12:02

ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ

ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ

ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܟܻܝܢ  ܒܐܘܪܚܐ ܕܙܝܕܬܐ

ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܬܓܪܘܬܐ  ܕܟܻܝܢ  ܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܕܐܬܪܗ ܥܡ ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܗ ܙܝܕܢܐ ܘ ܡܢ 2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܘܒܠܗ ܫܡܐ ܡܐܟ 2 ܫܪܝܟܐ ܓܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ.

 ܗܘ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܬܓܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܘ ܐܝܪܢ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2018  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܡܢܝܢܐ ܝܠܗ ܡܚܙܝܢܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܫܢܰܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید