دوشنبه, 24 دی 1397 16:16

ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ

ܡܕܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܡܪܗ: ܐܣܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܕܐܝܪܒܠܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܠܘܒܠܬܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܚܕ ܐܝܪܒܠܢ ܕܢܦܠܗ̇ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 15 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܝܗ ܡܝܬܠܘܢ̈.ܐܗܐ ܐܝܪܒܠܢ ܢܦܠܗ̇ ܒܨܦ̇ܐ ܕܫܬ ܕܟܪܓܻ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید