سه شنبه, 25 دی 1397 11:06

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ

ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ

ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܘ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ 2 ܓܒܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܝܠ ܦܘܡܦܥܘ ܘ ܩܐܒܘܣ ܒܢ ܣܥܝܕ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܗܘܐܠܗ ܒܡܣܩܬ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܥܡܐܢ ܠܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܬܦܩܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید