سه شنبه, 25 دی 1397 11:10

ܓܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܗܡܨ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܗܡܨ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܓܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܗܡܨ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܙܡܠܗ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ̈ ܕܗܡܨ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܩܛܝܠܐ̈.

 ܓܠܥܐܕ ܐܪܕܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܡܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܩܛܥܠܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ̈ ܕܗܡܨ. ܫܘܝܐ ܥܡ ܐܗܐ ܓܙܡܬܐ ܐܝܪܪܒܠܢܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܠܡܚܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܡܘܫܟܝ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید