چهارشنبه, 26 دی 1397 13:02

ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ

ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ

ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܠܡܢ ܕܥܡܐ ܕܒܪܝܬܫ ܕܗܘܐܠܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܙܝܬ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒ 432 ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ  ܘ 202 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ.

 ܐܗܐ ܩܠܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܬܫ ܬܦܩܠܗ ܒܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܡܣܝܡܢܐ ܘ ܡܪܝܡܢܐ ܒܝܕ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܘ ܐܘܦ ܒܝܬ- ܚܝܘܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید